Iranian Geometry Olympiad

!now in more than 30 countries

اطلاعات سفارش

کارنامه و گواهی حضور در چهارمین المپیاد هندسۀ ایران

شماره داوطلبی و کد ملی خود را، پشت سر هم و بدون فاصله در کادر زیر وارد کنید.

چرا المپیاد هندسه؟

معرفی

هندسه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های علمی، قدمتی همسنگ با تاریخ علم بشر دارد. هندسه یکی از حوزه‌های درخشش تمدن ایرانی-اسلامی است و در آثار تاریخی ایرانیان نمودی برجسته دارد. دانشمندان صاحب‌نامی هم‌چون ابوریحان بیرونی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی آثاری ارزنده در این زمینه از خود برجا گذاشته‌اند . هندسه در نظام آموزشی ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. سنت آموزش هندسه همواره در میان دبیران ریاضی کشور ما وجود داشته و هندسة ایران را دارای سبک خاص خود کرده است، به طوری که امروزه کشورمان در مسابقاتی مانند المپیاد بین‌المللی ریاضی به عنوان کشوری قوی در هندسه شناخته شده است. با این حال، متأسفانه در سال‌های اخیر این شاخه از ریاضیات، در نظام آموزشی و در میان معلمان و دانش‌آموزان مورد غفلت نسبی قرار گرفته است. به همین دلیل، جمعی از معلمان و علاقه‌مندان به هندسه تصمیم گرفتند با راه‌اندازی برنامه‌ای ملی، بار دیگر توجه معلمان و دانش‌آموزان را به هندسه جلب کنند. با همت این افراد، «المپیاد هندسة ایران » در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و به محفلی برای ترویج و عمومی کردن تفکر هندسی و منطقی و همچنین هم‌افزایی و تبادل دانش میان فعالان این عرصه تبدیل شد.

اهداف

 • اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ
 • اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 • ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن
 • ارﺗﻘﺎء ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﮐﺸﻮر
 • اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ رﯾﺎﺿﯿﺎت

المپیاد هندسۀ ایران در آن‌سوی مرزها

کشورهای زیر در سومین دورۀ المپیاد هندسه شرکت داشتند:
چین، روسیه، قزاقستان، جمهوری چک، برزیل، کرواسی، اوکراین، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، نیکاراگوئه، مکزیک، کاستاریکا، آرژانتین، هلند، استونی، نیجریه، پرو، ارمنستان، بنگلادش، ال­سالوادور، ایرلند، قرقیزستان، مقدونیه، مالزی، پاناما، تاجیکستان، الجزایر، آلبانی، اکوادور، جمهوری دومینیکن

سطح‌ها و سرفصل‌ها

سطح مقدماتی

پایه‌های هفتم و هشتم

 • زاویه (مثلث و چندضلعی‌ها)
 • خطوط موازی و مورب
 • هم‌نهشتی اشکال (مثلث و چندضلعی‌ها)
 • خواص مثلث متساوی‌الساقین و قائم‌الزاویه
 • قضیۀ فیثاغورس
 • نامساوی مثلثی
 • انتقال، تقارن، دوران
 • خواص چهارضلعی‌ها (متوازی‌الاضلاع، ذوزنقه)
 • مساحت
 • هندسۀ فضایی (حجم، مساحت و…)

سطح متوسط

پایه‌های نهم و دهم

تمام سرفصل‌های سطح مقدماتی به‌اضافۀ:

 • دایره
 • تشابه
 • قوت نقطه نسبت به دایره
 • چهارضلعی‌های محیطی و محاطی

سطح پیشرفته

سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

همه مباحث هندسه (مسطحه و فضایی)

منابع مناسب

علاقه‌مندان به شرکت در المپیاد هندسۀ ایران می‌توانند از هر منبعی که سرفصل‌های بالا را پوشش دهد استفاده کنند. با این حال، علاوه بر کتاب‌های درسی، کتاب‌های زیر به عنوان مناسب‌ترین منابع پیشنهاد می‌شوند:

برای سطح مقدماتی

 • هندسه، از ابتدا تا ...

  ارشک حمیدی
  انتشارات رهاورد

برای سطح متوسط

 • هندسه، از ابتدا تا ...

  ارشک حمیدی
  انتشارات رهاورد

 • هندسۀ مسطحه، از مقدمات تا المپیاد

  سیامک احمدپور، مصطفی مسگری
  انتشارات خوشخوان

 • استراتژی های حل مسائل هندسه

  مرتضی عدل، محمد احمدی
  انتشارات دانش‌پژوهان جوان

برای سطح پیشرفته

 • هندسۀ مسطحه، مقدمه‌ای بر هندسۀ نوین مثلث و دایره

  ناتان آلتشیلرکورت
  انتشارات فاطمی

 • هندسۀ مسطحه، از مقدمات تا المپیاد

  سیامک احمدپور، مصطفی مسگری
  انتشارات خوشخوان

 • استراتژی های حل مسائل هندسه

  مرتضی عدل، محمد احمدی
  انتشارات دانش‌پژوهان جوان

 • هندسه

  جاوید ولیدشتی
  انتشارات فاطمی