اولین دوره المپیاد هندسه در ١٣ شهریور سال ۱۳۹۳ سال روز تولد ابوریحان بیرونی، با حمایت کمیته المپیاد ریاضی در دو شهر اصفهان و تهران به صورت همزمان برگزار شد. در تهران دانشگاه صنعتی شریف و در اصفهان خانه ریاضیات اصفهان میزبانان اولین دوره بودند، به این صورت که بخش مسابقه با مسائل یکسان در زمان یکسان انجام شد و فرآیند تصحیح به صورت هماهنگ و بارم بندی یکسان انجام شد، اما برنامه های جانبی در دو شهر متفاوت بودند. برنامه در اصفهان به گونه ای طراحی شد که شرکت کنندگان از ١٢ ام تا ١۴ ام شهریور ماه میهمان خانه ریاضیات اصفهان بودند و در برنامه های جانبی متنوعی شرکت کردند.

مسابقه به صورت انفرادی و کتبی در دو سطح سنی مقدماتی (ویژه افراد ورودی به دوم دبیرستان و کوچکتر) و پیشرفته (ویژه افراد ورودی به سوم دبیرستان و بزرگتر) به صورت هم زمان برگزار شد. در المپیاد هندسه، مسابقه در هر سطح دارای ۵ سوال است که بسته به تصمیم کمیته علمی ۴ الی ۵ ساعت زمان دارد. مسائل سطح ها می توانند اشتراک داشته باشند. مسائل حتی المقدور از مباحث مختلف هندسه هستند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

برگزاری در تهران
مسابقه در تهران در روز پنجشنبه ١٣ شهریور ماه از حدود ساعت ٨ الی ٢٢ به طول انجامید. بدنه اصلی برگزارکنندگان را المپیادی های سابق، دانشجویان دانشگاه و معلمان تشکیل می دادند. حدود ٢۵ نفر از معلمان هندسه و ریاضی با دعوت کادر برگزاری به دانشگاه شریف آمدند تا موازی با برگزاری مسابقه گرد هم آیند و به بحث و تبادل نظر درباره آموزش هندسه و مباحث هندسی بپردازند. پس از برگزاری مسابقه و صرف ناهار برنامه های جانبی شامل سخنرانی های علمی و ارائه بازی های فکری توسط انتشارات الگو که حامی مالی مسابقه در تهران بود برای شرکت کنندگان برگزار شد و فرآیند تصحیح از بعدازظهر به صورت موازی با اصفهان آغاز شد و تا شب به طول انجامید. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز پس از تکمیل تصحیح اوراق انجام شد.

برگزاری در اصفهان
در اصفهان برنامه در روز های ١٢ تا ١۴ شهریور و به میزبانی خانه ریاضبات اصفهان برگزار شد. صبح روز چهارشنبه ١٢ شهریور ماه مراسم افتتاحیه و سپس برنامه های ریاضی آغاز شد. صبح روز پنجشنبه همزمان با تهران مسابقه برگزار شد و تصحیح هم همزمان با تهران بر روی اوراق صورت گرفت. نکته بارز در اصفهان برنامه های جانبی فراوان و متنوع خانه ریاضیات برای شرکت کنندگان بود، از جمله، کارگاه هایی با موضوعات مربوط به هندسه از قبیل کارگاه تبدیل اشکال هندسی، کارگاه جئوجبرا، کارگاه کاشی کاری پن روز، کارگاه ترسیم با خط کشو پرگار، هندسه بازار. برنامه های تفریحی و ورزشی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. روز جمعه صبح نیز شرکت کنندگان در مسابقه ای جذاب به نام طرح و حل مسئله شرکت کردند و سپس مراسم اختتامیه المپیاد هندسه برگزار شد و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

در هر یک از دو سطح مقدماتی و پیشرفته، سه خطکش طلا، سه خط کش نقره و سه خط کش برنز اهدا می شود و در صورت برابر بودن نمره ها، تعداد سه خط کش ممکن است افزایش پیدا کند. همچنین به کسانی که نمره کامل را کسب کنند خط کش طلایی دیگری به همین عنوان اهدا می شود.