مرحلۀ اول چهارمین المپیاد هندسه ایران در روز پنجشنبه، مورخ ۵ اسفندماه برابر ۱۳۹۵، در سراسر ایران برگزار شد که تعداد شرکت‌کنندگان  حدود ۷۰۰۰ نفر بود.

این مرحله به صورت داخلی برگزار شد و برگزیدگان آن به مرحلۀ دوم که به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود راه یافتند.

لازم به توضیح است از بین ۷۳۱۵ نفر شرکت‌کننده در این دوره، ۶۵۷ نفر طبق جدول زیر به مرحلۀ دوم راه پیدا کردند:

پایۀ تحصیلیتعداد شرکت کنندگانتعداد پذیرفته‌شدگانحداقل تراز مورد نیاز
هفتم۱۹۱۸۱۴۵۶۳۰۰
هشتم۲۰۹۳۱۵۲۶۳۰۰
نهم۱۷۳۱۱۶۵۶۳۰۰
دهم۸۷۰۸۳۶۳۰۰
سوم دبیرستان۶۱۴۹۹۵۹۰۰
پیش‌دانشگاهی۸۹۱۳۵۹۰۰
مجموع۷۳۱۵۶۵۷

همچنین علاوه بر افراد فوق، به ۴۶ نفر از شرکت کنندگانی که در استان خود عملکردی شاخص داشته‌اند نیز فرصت شرکت در مرحلۀ دوم داده شده است.

بنابراین در مجموع ۷۰۳ نفر به مرحلۀ دوم راه پیدا کردند که در کارنامۀ این افراد درج شده است.