دانش‌آموزان سطح پیشرفته باید منابع سطح متوسط را هم بخوانند؟

خیر، منابع مناسب مخصوص هر سطح اعلام شده و نیازی به مطالعۀ منابع سطوح پایین‌تر نیست. هرچند که مطالعۀ سرفصل‌های سطوح پایین‌تر بی‌فایده نبوده و می‌توانید برای دوره کردن از آنها استفاده کنید.…

همۀ منابع اعلام شده را لازم است بخوانیم؟

خیر، فقط کافی است سرفصل‌های اعلام شده را مطالعه کنید و می‌توانید منبع را به دلخواه خود انتخاب کنید.

حتماً باید یکی از منابع اعلام شده را خواند یا منبع دیگری هم وجود دارد؟

علاقه‌مندان به شرکت در المپیاد هندسۀ ایران می‌توانند از هر منبعی که سرفصل‌ها را پوشش دهد استفاده کنند. با این حال، علاوه بر کتاب‌های درسی، مناسب‌ترین منابع معرفی شده است.…

سطح سؤالات چگونه است؟

سؤالات مرحلۀ دوم از نظر درجۀ سختی تقریبا مشابه مرحلۀ دوم المپیاد ریاضی است ولی سؤالات مرحلۀ اول ساده‌تر است و مخصوص دانش‌آموزان ویژه‌ نیست و همه می‌توانند رقابت کنند.…