نوشته‌ها

کارت ورود به جلسۀ چالش هندسۀ چیتا

کارت ورود به جلسۀ چالش هندسۀ چیتا صادر شد. این چالش پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ در سراسر کشور برگزار خواهد شد. برای اطلاع از مکان دقیق برگزاری چالش باید کارت ورود به جلسه را دریافت کنید. برای این کار وارد سامانۀ مبنا شده و به ب…