هفتمین دوره


دانش‌آموزان عزیز،
 

امیدواریم با توجه به شرایط پیش آمده به خاطر ویروس کرونا در صحت و سلامت کامل باشید. شرایط ما را بر آن داشت تا تغییراتی در نحوه‌ی برگزاری و اجرایی دوره‌ی هفتم المپیاد هندسه داشته باشیم. زمان برگزاری تقریباً با دو ماه تأخیر نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد. هم‌چنین به خاطر شرایط، آزمون به صورت برخط (Online) خواهد بود. سایر بخش‌ها به روال سابق می‌باشد.

با آرزوی موفقیت و سلامت

کمیته‌ی برگزاری المپیاد هندسه‌ی ایران


راهنمای ثبت نام



دست اندرکاران این دوره