هیأت مؤسس

امیررضا احمدزاده
مهدی اعتصامی فرد
مرتضی ثقفیان
داود وکیلی
کمیتهٔ علمی

هیراد عالی پناه
هومن فتاحی مقدم
ایمان مقصودی
مصححین آزمون

بنیامین قاسمی نیا
سرپرست تیم تصحیح
آترین آریا
پارسا اسکندر
امیررضا اکبری
نگار برادران ستارزاده
مهدی جهانی
ابوالفضل حاجی زاده
پرهام حق شناس
حامد دشتی
مهسا دلیرروی فرد
علی ذوعلم
شایان رنجبرزاده
محمد شهاب سپهری
فاطمه سجادی
علیرضا شاولی
محمد جواد شعبانی
یوسف شکیبا
سینا صابری
مرتضی عدل
امیرحسین علی محمدی
اوستا فتحی
علی قدیرلی
شایان کیانی
آراد محمدی
مریم محمدی یکتا
مرتضی مرادی
سعید مسعودیان
علیرضا معصومیان
امیررضا معمارزاده
عسل مهرادفر
فاطمه مولایی
اشکان میرزایی
علی میرشکاری
آيسان نيشابوری
حسین یکتا
کادر اجرایی

نفیسه سادات سجادی
سرپرست تیم اجرایی
آریانا ابراهیم
مبینا امراللهی
موژان ایزدخواه
امین بهجتی
پارسا پرویزیان
علیرضا چراغی
پرنیان حاتمی
محمد حکیمی
شیدا حلت آبادی
محمد حیدری
نیره السادات سجادی
محمد شاهوردی کندری
نیلوفر شرفی
شهرزاد شیوایی
شیما صاحب
زهرا صاحب
آرمينا صادقی
پریسا صفریزدی
شایان طاهری جم
محمدرضا علی محمدی
نسترن عین آبادی
ساینا قمشی بزرگ
مهسا كريمی
مریم کاظمی
زهره کریم زاده
احسان کریمی آرا
مونا محمدی
هانیه محمدی
فرهاد مقیمی
مهلا موسوی
نرگس سادات موسوی خوشدل
فاطمه سادات میرعسکرشاهی
سیمین سادات میرعسکرشاهی
سینا نادی
زهرا نانوایی
مهرگان نظرمحسنی